Evaluering af det samlede undervisningtilbud
(Lovpligtig)
 
Vi har foretaget en overordnet evaluering blandt friskolens lærere med henblik på at kortlægge styrker og udviklingspunkter. Vi har i grupper drøftet den samlede undervisning i indskoling, mellemtrin og udskoling. Resultatet er som følger:
 
Indskoling:
Vores styrker: 
 • Læsebåndet fungerer godt og styrker indkolingsbørnene i læsning. 
 • Kroppen bruges i læring - og der er plads til at høre, se og røre. 
 • Eleverne lærer at turde stå frem for an andre og præsentere noget - og får derigennem mod og tillidt. 
 • Børnene får en stor kulturel bagage i form af teater, sang, ture, film m.m.
 • Lærerne er gode til at være spontane sammen med børnene. 
Her er vi mindre gode:
 • Den faglige sparring i dagligdagen kan blive bedre. Både omkring fag og elever. 
 • Vi kan blive bedre til at udfordre de fagligt stærke elever.
Udviklingsmål: 
 • Blive bedre til at planlægge i god tid for at sikre et endnu bredere dannelsesgrundlag. 
 
Mellemtrin:
Vores styrker:
 • De praktiske fag - fx hjemkundkab, håndarbejde, sløjd og billedkunst - her får eleverne virkelig noget særligt med sig. 
 • Vi er gode til at lave emneuger, teateruger - ja i det hele taget anderledes uger. 
 • Vi er gode til at skabe social rummelighed, der er basen for et godt læringsmiljø. 
Udviklingsmål:
 • Vi kan blive bedre til at give eleverne mod til at prøve noget nyt - gå i gang med en opgave og fastholde den. 
 • Musikundervisningen kan med fordel kvalificeres yderligere. 
 
Udskoling:
Styrker:
 • Vi er gode til at motivere eleverne. 
 • Vi er gode til at inddrage eleverne
 • Vi er gode til at differentiere undervisningen.
 • Vi følger elevernes faglige læringsproces tæt. 
Det er vi knapt så gode til: 
 • Vi kan med fordel arbejde mere på tværs af klasserne. 
 • Gerne arbejde med flere tværfaglige forløb. 
 • Bruge hinandens pædagogiske kompetencer til at rykke de fagligt mere udfordrede elever. 
Udviklingsmål:
 • Arbejde med strukturerne, så vi kan lave mere niveaudeling - eller andre delinger - i de tre klasser. 
 
Næste evaluering foretages i efteråret 2016