Skolen modtager driftstilskud fra staten pr. elev. Derudover skal skolen opkræve en betaling som supplement til skolens drift.
Yderligere skal påregnes udgifter til bl.a. besøg ud af huset, lejrskole og andre arrangementer, som skolen afholder. Se blandt andet information om lejrskoler.
Der betales et skolekredskontingent i årene op til skolestart. Denne betaling dækker udsendelse af diverse informationer  fra skolen.
Betalingen til fritidsordningen er udenfor denne ordning.
 
Betaling:
Skolepenge og SFO-betaling er i begge tilfælde pr. måned i 11 måneder.
For skoleåret 2017-2018:
 
Skolekredsgebyr  200,- kr.
Skolepenge  
Et barn 1109,- kr.
To eller flere 1631,- kr.

Når skolekredsgebyret er modtaget er eleven optaget. Beløbets betales ikke tilbage ved evt. framelding.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel pr. den 1. Dette gælder både for friskolen og SFO.

 

Fritidsordningen
 
Heldagsplads  1592,- kr.
Eftermiddagsplads
1380,- kr.
Morgenmodul 213,- kr

 Eftermiddagsmad i SFO                85,- kr